Botanica — vitenskapen om planter, deres form, struktur, funksjon og distribusjon. Rollen planter i naturen er stor. De skaper organisk materie — grunnlaget for mennesker og dyr strøm, er en kilde til oksygen i Jordens atmosfære, som er nødvendig for respirasjon...