Nauka Biologia

Biologia — nauka o życiu. Ona studiuje różnorodność zwierząt, roślin i mikroorganizmów, ich budowa i funkcjonowanie, wzrost i rozwój, styl życia i dystrybucja, genetyka i pochodzenie.Bez dogłębnej znajomości biologii nie można owocną rozwój nauki rolnicze, rozwój rolnictwa i hodowli.Jak pokazuje doświadczenie ostatnich lat, absolwenci, przygotowując się do egzaminu z biologii, wystąpić pewne trudności, spowodowane tym, że w szkole kurs biologii jest podzielony na cztery oddzielne dyscypliny: ogólną biologii, botaniki, zoologii i anatomii z fizjologią) człowieka.Te dyscypliny są badane w różnych klasach szkoły średniej w ciągu 4-5 lat w różnych podręczników. Część dostępnych w nich materiału przyswajane przez studentów ze znanym trudem i wymaga doprecyzowania i wyjaśnienia.Dlatego pojawiła się potrzeba wydania specjalnego podręcznika, który ma na celu pomóc kwalifikacyjne w rolnicze uczelnie wyższe naprawić i pogłębić swoje wiedzę w zakresie biologii, uzyskane w szkole średniej.Jest ona przeznaczona zarówno dla uczących się na kursach przygotowawczych, jak i dla osób samodzielnie przygotowujących się do przybranego testy z biologii.Na miejscu podsumowano najważniejsze przepisy i najważniejsze informacje na następujące części biologia:
1.Wspólna biologia
2. Botanika
3. Zoologia
4. Anatomia i fizjologia człowieka
5. Ewolucyjny nauki

На правах рекламы: