Wymiana materii i energii w komórce

Wszystkie skomplikowane i zmieniające się reakcje chemiczne, zachodzące w żywej komórce, w całości składają się na przemianę materii i energii w komórce. Reakcje te są katalizator charakter, tak jak odbywa się z udziałem enzymów. Teraz naukowcy odkryli w komórce już około 1000 różnych enzymów. Przestrzenna uporządkowania ich przez strukturalnymi cechami komórki. Białka-enzymy są ułożone w określonym porządku na wielu powierzchniach elementów strukturalnych komórek.

Zbiór wszystkich procesów syntezy złożonych związków organicznych (białek, tłuszczów, węglowodanów, kwasów nukleinowych), udających się do budowy ciała organizmu, na wymianę w nim starych elementów na nowe, na tworzenie nowych organizmów w hodowli, otrzymała nazwę asymilacji, lub plastycznego wymiany. Procesy asymilacji w klatce zawsze towarzyszy pochłanianie energii. Stąd druga strona przemiany materii: ze względu na przemiany złożonych substancji organicznych na prostsze w klatce uwalnia się energia. Zbiór wszystkich procesów rozkładu złożonych substancji organicznych na proste (aż do CO2 H2O) z wydzieleniem wolnej energii otrzymała nazwę disymilacja, lub metabolizmu energetycznego. Wyzwolona przy tym energia jest wykorzystywana na procesy asymilacji i na realizację różnych procesów życiowych. Tak, przekazywanie pobudzenia nerwów, mięśni, praca, umożliwiająca przemieszczanie się organizmów, — wszystkie te funkcje są realizowane z pochłonięciem energii nerwowymi i mięśniowymi komórkami. W ten sposób, asymilacja i disymilacja należy się uzupełniają i w swoim sprzecznym jedności stanowią wymiana materii i energii w każdej komórce w organizmie w ogóle. Przy tym obie strony tego procesu mogą być realizowane, jeśli organizm otrzymuje niezbędnych substancji z otoczenia oraz wydala do środowiska produktów przemiany materii, tj. czyli przemianę materii jako forma istnienia żywego jest możliwy tylko pod warunkiem nieprzerwanego kontaktu organizmu ze środowiskiem.

Zobacz także:

Biosyntezy białka w komórce
Chemosynteza
Fotosynteza

Ten post dostępny jest również w Білоруська, Český, Deutsche, English, Español, Suomalainen, Français, Italiano, 日本, Norsk, Portugues, Русский, Українська i 中國

Tags:
Реклама: