Обмін речовин і енергії в клітині

Всі складні і різноманітні хімічні реакції, що протікають в живій клітині, у своїй сукупності становлять обмін речовин і енергії в клітині. Ці реакції мають каталітичний характер, так як здійснюються з участю ферментів. Зараз вчені відкрили в клітці вже близько 1000 різних ферментів. Просторова впорядкованість їх забезпечується структурними особливостями клітини. Білки-ферменти розташовуються в певному порядку на численних поверхнях структурних елементів клітини.

Сукупність всіх процесів синтезу складних органічних речовин (білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот), що йдуть на побудову тіла організму, на заміну в ньому старих складових частин новими, на створення нових організмів при розмноженні, отримала назву асиміляції, або пластичного обміну. Процеси асиміляції у клітці завжди супроводжуються поглинанням енергії. Звідси друга сторона обміну речовин: за рахунок перетворення складних органічних речовин на більш прості в клітці звільняється енергія. Сукупність всіх процесів розщеплення складних органічних речовин на прості (аж до CO2 і H2O) з виділенням вільної енергії отримала назву дисиміляції, або енергетичного обміну. Що виділяється при цьому енергія використовується на процеси асиміляції і на здійснення різних процесів життєдіяльності. Так, передача збудження по нервах, м’язова робота, що забезпечує пересування організмів, — всі ці функції здійснюються з поглинанням енергії нервовими і м’язовими клітинами. Таким чином, асиміляція і дисиміляція необхідно доповнюють один одного і в своєму суперечливому єдності становлять обмін речовин і енергії в кожній клітині і в організмі в цілому. При цьому обидві сторони цього процесу можуть реалізуватися, якщо організм отримує потрібні йому речовини із зовнішнього середовища і виводить в навколишнє середовище продукти обміну, т. тобто обмін речовин як форма існування живого можливий лише за умови нерозривному зв’язку організму із середовищем.

Дивіться також:

Біосинтез білка в клітині
Хемосинтез
Фотосинтез

Даний запис також доступний на Білоруська, Český, Deutsche, English, Español, Suomalainen, Français, Italiano, 日本, Norsk, Polski, Portugues, Русский та 中國

Реклама: